Sunday, January 20, 2013

En kattlik flöjt

Plötsligt finns det en flöjt till i stället och den är Abessinierlik... både färg och hållning gör att Simba smälter in bra i sin upphöjda position nära taket - fast försök att spela på kattflöjten den som vågar: tonen i denna klo- och tandbemängda flöjt är betydligt mer väsande än i de andra flöjterna ...